Jako jeden z celów statutowych Fundacji NoAd jest działalność związana z obiektami zabytkowymi.

Poniżej znajduje się lista obiektów zabytkowych położonych w Bytomiu.

Lp.

Adres

Obiekt

Numer rejestru zabytków

Data wpisu

 1

Bytom

Układ urbanistyczny miasta Bytomia na planie owalnym o szachownicowym układzie ulic i prostokątnym rynkiem

Granice zabytkowego układu wyznacza obustronna zabudowa ulic: Krakowskiej od Witczaka do Matejki; Matejki od Krakowskiej do Piłsudskiego; Piłsudskiego od Matejki do Bolesława Chrobrego; Kwietniewskiego z terenem kościoła Świętej Trójcy, wylotu ulicy Janty i Sądowej od Piekarskiej, w kierunku zachodnim następnie placu Kościuszki i Katowickiej do Korfantego; Korfantego do Krakowskiej

A/1152/70

29 XII 1970

województwo katowickie

2

Bytom

ulica Krakowska

Kościół filialny pod wezwaniem Świętego Ducha, z XVIII wieku, barokowy

Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe otoczenie

A/1146/70

7 XII 1970

województwo katowickie

3

Bytom

ulica księdza Karola Koziołka

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, zapewne z drugiej połowy XIII wieku, rozbudowany w XIV, XVI i XVII wieku, prze-budowany w latach 1852–1857, gotycki, fasada neogotycka

Granice ochrony obejmują cały obiekt w ramach ogrodzenia

A/261/09

województwo śląskie

A/1147/70

21 XII 1970

województwo katowickie

4

Bytom

ulica Piekarska 6 – kościół

ulica Kwietniewskiego 1 – plebania

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy wraz z plebanią. Kościół wybudowany w latach 1883–1886 w stylu neogotyckim według projektu architekta Pawła Jackischa przez mistrza murarskiego Alberta Klehra. Plebania zbudowana około 1880 roku w stylu historyzmu

Granica ochrony obejmują kościół i plebanię w ranach ogrodzenia

A/1345/87

12 VI 1987

województwo katowickie

5

Bytom

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Wojciecha, z XV wieku, gruntowanie przebudowany w 1783 roku, późnobarokowy

Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe otoczenie

A/1148/70

21 XII 1970

województwo katowickie

6

Bytom

ulica

Wojciecha Korfantego 34

Gmach Starostwa Powiatowego Wiejskiego (obecnie budynek Filii Muzeum Górnośląs-kiego) wraz z wystrojem wnętrza, wznie-siony około 1897–1898 roku w stylu his-toryzmu według projektu architekta M. Scha-eriga na potrzeby ówczesnego Starostwa Powiatowego Wiejskiego (Landratsamtu) oraz budynek powozowni wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku

Granice ochrony obejmują oba budynki (gmach starostwa oraz powozownię) w obrysie murów zewnętrznych.

A/117/04

13 VIII 2004

województwo śląskie

7

Bytom

ulica

Wojciecha Korfantego 34

Ogrodzenie wokół budynku starostwa powiatowego i wozowni, obecnie Muzeum Górnośląskiego.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje ogrodzenie, którego przebieg zaznaczony został na mapce stanowiącej załącznik do decyzji.

A/392/12

26 XI 2012

województwo śląskie

8

Bytom

ulica Moniuszki

Plac Sikorskiego

Gmach Opery Śląskiej w Bytomiu, zbudowany w latach 1899–1901 według projektu A. Böhma (w 1927 roku przebudowa kopuły i części wnętrz według projektu H. Poelziga), zbudowany w stylu neoklasycyzmu, z elementami ekspresjo-nizmu

Granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach parceli budowlanej oraz wystrój i wyposażenie wnętrza

A/1225/77

28 III 1977

województwo katowickie

9

Bytom

ulica Moniuszki 17

Budynek Szkoły Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego, zbudowany około 1870 roku według projektu Paula Jackischa, neogotycki

Granice ochrony obejmują całość obiektu

A/1210/75

15 V 1975

województwo katowickie

10

Bytom

ulica Moniuszki 23

Plac Sikorskiego 1

Budynek szkoły stopnia licealnego imienia Bolesława Chrobrego, zbudowany w 1901 roku według projektu Brüggera, secesyjny

Granice ochrony obejmują całość obiektu w ramach parceli budowlanej oraz wystrój i wyposażenie wnętrza

A/1224/77

28 III 1977

województwo katowickie

11

Bytom

ulica Stanisława Moniuszki 25

Budynek Königliches Hygienishes Institut, obecnie Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej, wzniesiony w latach 1902–1906, rozbudowany w 1912 roku, w stylu z elementami secesji, modernizmu i historyzmu.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych

A/336/11

27 IV 2011

województwo śląskie

12

Bytom

ulica Parkowa 1

Zakład Kąpielowy zbudowany w latach 1929–1932 według projektu architekta Carla Schmidta w stylu funkcjonalizmu

Granica ochrony obejmują budynek

A/1349/87

19 VI 1987

województwo katowickie

13

Bytom

ulica Piekarska 6 – 12

Budynek Poczty Głównej wraz ze składnicą, wzniesiony w 1908 roku według projektu Otto Peina z Wrocławia w stylu neorenesansu północnego

Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia

A/1498/92

18 IX 1992

województwo katowickie

14

Bytom

ulica Stefana Żeromskiego 7

Bryła, elewacje, secesyjna klatka schodowa oraz pomieszczenie dawnej kaplicy wraz z jej wystrojem architektonicznym i zespołem witraży w budynku głównym Szpitala Specjalistycznego Nr 1, wzniesionym około 1897 roku w stylu eklektycznym, przebudowanym około 1905 roku w stylu secesyjnym i około 1930 roku w stylu modernistycznym.

A/286/10

17 XI 2010

województwo śląskie

15

Bytom

ulica Dworcowa 10

Budynek mieszkalny (kamienica) wzniesiony w 1886 roku według projektu Hermanna w stylu secesyjnym. W latach 1887–1939 kilkakrotnie przebudowywany i modernizowany.

Granice ochrony obejmują budynek

A/1665/97

17 XII 1997

województwo katowickie

16

Bytom

ulica Dworcowa 12/14

Budynek hotelu Graf von Moltke (obecnie budynek mieszkalny), wzniesiony w 1866 roku jako dom własny mistrza budowlanego Hermanna według jego projektu w stylu historyzmu. Po przebudowie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku – z elementami art deco.

Granice ochrony obejmują budynek

A/1666/97

17 XII 1997

województwo katowickie

17

Bytom

ulica Dworcowa 16

Budynek hotelu Sanssouci (od 1910 roku hotel Kaiserhof, potem Hotel Bristol), wzniesiony w 1858 roku według projektu Hermanna w stylu secesyjnym w odniesieniu do detali, natomiast symetryczna kompo-zycja nawiązuje do klasycyzmu. W 1895 roku przebudowano wnętrze hotelu według projektu J. Cyganka. Przebudowany w 1910 roku przez firmę Boswau i Knuer z Bytomia według projektu architekta Ahrensa.

Granice ochrony obejmują budynek

A/1653/97

15 XII 1997

województwo katowickie

18

Bytom

ulica Dworcowa 19

(na skrzyżowaniu z ulicą Moniuszki)

Budynek hotelu Reichhof (od 1912 roku hotel Europahof, po drugiej wojnie światowej hotel Pionier), wzniesiony w 1905 roku w według projektu mistrza budowlanego F. Tompika w stylu secesyjnym

Granice ochrony obejmują budynek

A/1654/97

15 XII 1997

województwo katowickie

19

Bytom

ulica Dworcowa 22

Dom mieszkalny (kamienica) wzniesiony w 1905 roku według projektu W. Hellera

Granice ochrony obejmują budynek

A/1667/97

17 XII 1997

województwo katowickie

20

Bytom

ulica Gliwicka 12

Kamienica wzniesiona w 1857 roku według projektu Rihera i Steunmetza w stylu neorenesansu. W 1865 roku budynek przebudowano i nadbudowano według projektu Klehra.

Granice ochrony obejmują całą działkę

A/1512/92

21 XII 1992

województwo katowickie

21

Bytom

ulica Janty 6

Piwnice Domu Gorywodów, z XIV wieku

Granice ochrony obejmują całość piwnic w ramach parceli budowlanej

A/1149/70

7 XII 1970

województwo katowickie

22

Bytom

ulica Jainty, Webera, Browar-niana, Mariacka i księdza Koziołka

Dwa bloki zabudowy, wybudowane w drugiej połowie XIX wieku, ograniczone ulicami:

 1. Jainty, Webera, Browarnianą

 2. Jainty, Webera, Mariacką i księdza Koziołka

z wyróżnieniem budynków przy ulicy:

  • Jainty 12, 14 (neorenesansowa), 16 (neorenesansowa), 18 (z 1920 roku według projektu architekta K. Segnitza w stylu malowniczego eklektyzmu z elementami secesji), 20 (z około 1903 roku według projektu M.Hohmanna i F.E.Neumanna w stylu secesji), 22 (z około 1890 roku w stylu neorenesansu)

  • Webera 2 z XVIII wieku

Granica ochrony obejmują oba kwartały zabudowy – obejmują budynki przy ulicy Jainty 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Browarniana 8, Webera 2, Mariacka 2, 4, 6, 8, 10, 10a

A/1351/87

16 IX 1987

województwo katowickie

23

Bytom

ulica Jainty 12

Wyposażenie sklepu na parterze kamienicy – piec kaflowy pochodzący z końca XIX wieku o detalu w stylu secesji, boazeria z płytek ceramicznych i posadzki z płytek ceramicznych

B/588/85

9 I 1985

województwo katowickie

24

Bytom

ulica Józefa Jainty 19

Budynek mieszkalno-usługowy, składający się z budynku głównego i dwóch oficyn, wzniesiony w latach 1886-1887.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek główny i dwie oficyny w obrysie murów zewnętrznych

A/323/10

15 XII 2010

województwo katowickie

25

Bytom

ulica Jainty 24

Budynek mieszkalny (kamienica) wzniesiony około 1920 roku w stylu art deco

Granice ochrony obejmują budynek

A/1668/97

15 XII 1997

województwo katowickie

26

Bytom

ulica Józefczaka 29

Budynek biurowy wzniesiony w 1871 roku według projektu Skrocha jako budynek hotelowy w stylu historyzmu (neobaroku)

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1504/92

27 X 1992

województwo katowickie

27

Bytom

ulica Korfantego 31

Kamienica wzniesiona około 1890 roku w stylu neorenesansu

Granice ochrony obejmują całą działkę

A/1556/94

28 II 1994

województwo katowickie

28

Bytom

ulica Kościelna 2

(u zbiegu z ulicą Murarską)

Kamienica powstała około 1905 roku w stylu secesji

Granice ochrony obejmują działkę

A/1362/88

1 IV 1988

województwo katowickie

29

Bytom

ulica Krawiecka 3

(u zbiegu z ulicą Józefczaka)

Kamienica, obecnie budynek biurowo-produkcyjny, wzniesiona około 1908 roku w stylu o cechach secesji geometrycznej

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1536/93

25 XI 1993

województwo katowickie

30

Bytom

Plac Lwowskich Dzieci 1

(pomiędzy ulicami Zaułek od południa i Jainty od północy)

Kamienica wzniesiona około 1890 roku w stylu neomanieryzmu

Granice ochrony obejmują całość budynku

A/1396/90

4 VI 1990

województwo katowickie

31

Bytom

ulica Mariacka 5

(róg ulicy Koziołka)

Kamienica wzniesiona w 1876 roku według projektu mistrza budowlanego J. Nitschlera dla Karla Garusa, mistrza stolarskiego

Granice ochrony obejmują budynek

A/1641/97

11 IV 1997

województwo katowickie

32

Bytom

ulica Olejniczaka 4

Zespół willowy w stylu modernizmu, składający się z budynku willi i budynku garażowo-mieszkalnego Willa wzniesiona w latach 1922-1924 dla Anatola Leschnitera według projektu firmy „Gaze i Bottcher Architekten” z Wrocławia. Budynek garażowo-mieszkalny wzniesiony w 1924 roku według projektu Konrada Segnitza

Granice ochrony obejmują oba budynki wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działek

A/1503/92

27 X 1992

województwo katowickie

33

Bytom

ulica Powstańców Warszaw-kich 12

Budynek mieszkalno-użytkowy, obecnie siedziba Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1, wzniesiony w 1906 roku w stylu historyzmu z elementami klasycyzmu według projektu Ignacego Grünfelda.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych

A/302/10

18 VI 2010

województwo śląskie

34

Bytom

ulica Rostka 17

Kamienica wzniesiona około 1878 roku w stylu historyzmu

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1541/93

20 XII 1993

województwo katowickie

35

Bytom

ulica Rycerska 1

(u zbiegu z ulicą Targową)

Kamienica wzniesiona około 1880 roku w stylu historyzmu

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1537/93

30 XI 1993

województwo katowickie

36

Bytom

Rynek 12

(dawny Plac Poli Maciejowskiej)

Kamienica wzniesiona w 1896 roku w stylu neorenesansu

Granice ochrony obejmują budynek wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działki

A/1429/91

10 VII 1991

województwo katowickie

37

Bytom

Rynek 20

Budynek – kamienica mieszkalno-użytkowa wraz z trzema oficynami – wzniesiony w 1903 roku w stylu secesyjnym według projektu mistrza murarskiego Segnitza dla kupca Leopolda Wienera.

Granice ochrony obejmują budynek (kamienicę oraz trzy oficyny) w obrysie murów zewnętrznych

A/125/04

24 X 2004

województwo śląskie

38

Bytom

Rynek 21

Kamienica mieszkalno-użytkowa wraz z oficyną – wzniesiona w 1909 roku w stylu secesyjnym według projektu z lutego 1909 roku opracowanego przez Karola Mainkę, mistrza murarskiego.

Granice ochrony obejmują kamienicę wraz z oficyną w obrysie murów zewnętrznych

A/126/04

24 X 2004

województwo śląskie

39

Bytom

Rynek 26

ulica Krawiecka 1

Kamienica mieszkalno-użytkowa wzniesiona w 1910 roku w stylu modernistycznym z elementami secesji

Granice ochrony obejmują kamienicę w obrysie murów zewnętrznych

A/127/04

24 X 2004

województwo śląskie

40

Bytom

ulica Sądowa 8

Kamienica (obecnie pełniąca funkcję budynku biurowo–usługowego), wzniesiona w 1887 roku w stylu neorenesansu według projektu E. Würtemberga jako dom rzeźbiarza Antona Kapsta

Granice ochrony obejmują budynek willowy ze skrzydłem oraz przedogrodem

A/1617/95

30 XI 1995

województwo katowickie

41

Bytom

ulica Strzelców Bytomskich 25

Kamienica wzniesiona pod koniec XIX wieku w stylu eklektyzmu z udziałem stylów histo-rycznych

Granice ochrony obejmują całość budynku

A/1395/90

4 VI 1990

województwo katowickie

42

Bytom

ulica Witczaka 80

Kamienica czynszowa wzniesiona około 1905 roku w stylu secesji z elementami modernizmu

Granice ochrony obejmują całą działkę

A/1555/94

28 II 1994

województwo katowickie

43

Bytom

ulica Wrocławska 58

Willa oraz budynek mieszkalno-gospodarczy, wzniesione w latach 1900-1902 według projektu budowniczego Johana Utlera w stylu eklektyzmu z elementami secesji. W 1913 roku budynek gospodarczy rozbudowano (na parterze garaż, nadbudowa mieszkalne piętro) W 1930 roku nastąpiła dalsza rozbudowa.

Granice ochrony obejmują oba budynki wraz z najbliższym otoczeniem w ramach działek

A/1502/92

27 X 1992

województwo katowickie

44

Bytom

pomiędzy ulicami: Tarnogórską, Wrocławską i Olimpijską

Park Miejski założony około 1840 roku jako park krajobrazowy na obszarze 43 hektarów

Granice ochrony obejmują teren w ramach działek

A/1465/92

19 V 1992

województwo katowickie

45

Bytom

ulica Piekarska 71

Zespół cmentarza Mater Dolorosa (duży) z drugiej połowy XIX wieku, założony na powierzchni 2,9 ha pomiędzy ulicami: Piekarską, Roosevelta, Kraszewskiego i małym cmentarzem Mater Dolorosa:

 1. układ przestrzenny w granicach ogrodzenia

 2. ogrodzenie cmentarza

 3. starodrzew w obrębie założenia cmentarnego

 4. kaplica cmentarna

 5. mauzolea i kaplice grobowe

 6. grobowce i nagrobki

A/1354/87

26 XI 1987

województwo katowickie

46

Bytom

ulica Piekarska 99

Budynek Domu Pogrzebowego, wzniesiony w 1933 roku w stylu funkcjonalizmu.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych

A/300/13

27 II 2013

województwo śląskie

47

Bytom – Bobrek

ulica Konstytucji 24

Zespół kościelny, który tworzą kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Rodziny (z lat 1900–1902, w stylu neoromańskim), plebania, murowane ogrodzenie od strony południowej i wschodniej oraz najbliższe otoczenie wymienionych obiektów w ramach działek.

A/246/09

25 V 2009

województwo śląskie

48

Bytom – Bobrek

ulice: Konstytucji, Baczyńskie-go, Zabrzańską, Żwirową i Stalmacha

Zespół osiedla tzw. Nowa Kolonia Robotnicza, który obejmuje kwartał zabudowy ograniczony ulicami: Konstytucji, Baczyńskiego, Zabrzańską, Żwirową i Stalmacha:

  • ulica Czajkowskiego 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • ulica Olszewskiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

  • ulica Jochymczyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

  • ulica Stalmacha 1, 2, 3, 4, 5

  • ulica Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • ulica Wytrwałych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

  • Plac na Bobrku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • ulica Zabrzańska 13, 15, 17, 19, 21

  • ulica Baczyńskiego 4, 6, 8

  • ulica Konstytucji 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72

Osiedle wzniesiono w kilku etapach:

  • 1907 rok w stylu historyzmu z elementami modernizmu – 54 budynki wzniesione przez hutę Julia – ulica Czajkowskiego 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ulica Olszew-skiego 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; ulica Jachymczyka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ulica Stalmacha 3, 4, 5; ulica Żwirowa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • około 1909 roku w stylu historyzmu z elementami modernizmu (42 budynki) i w 1912 roku (10 budynków) – przez kopalnię węgla Hrabina Joanna – ulica Czajkowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ulica Stalmacha 1, 2; ulica Wytrwałych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; Plac na Bobrku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ulica Zabrzańska 13, 15, 17, 19, 21; ulica Baczyńskiego 4, 6, 8; ulica Konstytucji 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

  • 1922 rok – 6 budynków wzniesionych w stylu funkcjonalizmu jako uzupełnienie istniejącej zabudowy przez Hutę Julia – ulica Olszewskiego 1a i 3a; ulica Ja-chymczyka 4a; ulica Stalmacha 6; ulica Żwirowa 3, 10

Plan osiedla obejmuje również dwie kamienice wzniesione pod koniec XIX wieku w stylu historyzmu i wtopione w układ osiedlowy – ulica Baczyńskiego 2 i Konstytucji 54.

A/1554/94

28 II 1994

województwo katowickie

49

Bytom Bobrek

ulica Stalowa 10

Budynek kościoła ewangelickiego, wzniesiony w 1932 roku bez wyraźnych cech stylowych.

Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek w obrysie murów zewnętrznych

A/397/12

31 XII 2012

województwo śląskie

50

Bytom – Bobrek

ulica Konstytucji

Dawny budynek siłowni Huty Bobrek, powstały w dwóch fazach: część południowa w 1900 roku, część północna w 1907 roku, o jednolitym wystroju neoromańskim

Granice ochrony obejmują cały budynek wraz z otoczeniem

A/1329/84

7 XI 1984

województwo katowickie

51

Bytom – Bobrek

ulice Zabrzańska (dawna Odrodzenia), Konstytucji i Stalmacha

Osiedle robotnicze zbudowane w latach dwudziestych XX wieku

Granice ochrony obejmują budynki zaznaczone na mapce

A/1359/85

10 VI 1985

województwo katowickie

52

Bytom – Karb

ulica

księdza Jerzego Popiełuszki 4 u zbiegu z ulicą Konstytucji

Kościół parafialny pod wezwaniem Dobrego Pasterza, wzniesiony w latach 1907-1909 w stylu neogotyckim według projektu mistrza budowlanego Maxa Sliwki z Zabrza. Wpis do rejestru zabytków obejmuje wymieniony obiekt w obrysie murów zewnętrznych

A/417/14

20 VI 2014

województwo śląskie

53

Bytom – Łagiewniki

ulica Prosta 4

Budynek remizy strażackiej wzniesiony w 1911 roku w stylu historyzmu

Granice ochrony obejmują cały budynek

A/1471/92

30 VI 1992

województwo katowickie

54

Bytom – Łagiewniki

Zespół osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec, który tworzą budynki numer 1, 2 oraz numery 6 – 37, wzniesiony w latach 1897–1901 przez Katowicką Spółkę Akcyjną Górnictwa i Hutnictwa dla robotników zatrud-nionych w Hucie Zygmunt

A/1553/94

28 II 1994

województwo katowickie

55

Bytom – Łagiewniki

ulica Świętych Cyryla i Metodego (obok numeru 53)

Krzyż pokutny z granitu, średniowieczny, w formie litery T.

B/498/75

25 V 1975

województwo katowickie

56

Bytom – Miechowice

Kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, neogotycki

A/551/57

10 VII 1957

województwo stalinogrodzkie

57

Bytom – Miechowice

ulica Stolarzowicka 13

Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała wzniesiony w latach 1914–1917 według projektu architekta Teodora Ehla z Bytomia w stylu neobaroku

Granice ochrony obejmują kościół

A/1627/96

30 IV 1996

województwo katowickie

58

Bytom – Miechowice

ulica Matki Ewy i księdza Jana Frenzla

Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego, wzniesiony z fundacji matki Ewy von Thiele:

 1. kościół wzniesiony w 1896 roku w stylu neogotyckim

 2. plebania wzniesiona w 1894 roku w stylu historyzmu

 3. Dom Opieki z końca XIX wieku w stylu uproszczonego historyzmu z elementami neogotyku

 4. Dom Matki Ewy powstał na przełomie XIX i XX wieku

 5. Budynek Państwowego Domu Dziecka (Cisza Syjonu) wzniesiony w stylu neogotyckim

A/1350/87

24 VIII 1987

województwo katowickie

59

Bytom – Miechowice

pomiędzy ulicami Racjonaliza-torów, Dzierżonia i księdza Jana Frenzla

Dawne założenie pałacowo-parkowe Thiele-Wincklerów – obecnie Park Ludowy, którego integralnymi elementami są:

  • układ kompozycyjny

  • zespół dendroflory

  • ruina oficyny pałacowej

  • pozostałości pałacu Thiele-Wincklerów

Park ukształtowany został jako park pałacowy dla rodu Thiele-Wincklerów na początku XIX wieku w typie ogrodu krajobrazowego tzw. pretzelgarten. W latach 1840-1850 ogród poszerzono, włączając otaczający las grądowy z zachowaniem dotychczasowego układu kompozycyjnego.

Oficyna pałacowa – jedyna pozostałość zespołu pałacowego – zbudowana w połowie XIX wieku w stylu neogotyku angielskiego

Granice ochrony obejmują cały układ Parku Ludowego.

A/303/10

województwo śląskie

A/1612/95

30 VI 1995

województwo katowickie

60

Bytom – Rozbark

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jacka, zbudowany w latach 1911–1915 w stylu neoromańskim według projektu architekta Neumana z Bytomia na wzór katedry w Limburgu

Granice ochrony obejmują cały budynek w ramach ogrodzenia

A/1302/83

9 VIII 1983

województwo katowickie

61

Bytom – Rozbark

ulica Leopolda Staffa

Cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Jacka. Wpis do rejestru zabytków obejmuje teren cmentarza, układ kwater i alei, starodrzew, krzyż oraz główną bramę w ogrodzeniu, a także nagrobki powstałe przed 1950 rokiem, w szczególności zbiorową mogiłę powstańców śląskich z około 1921 roku, nagrobek ofiar drugiej wojny światowej, zbiorową mogiłę górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni „Heinitz” oraz nagrobki księży Jana Szymały, Jana Labusa, Franza Strzybnego i Pawła Spyry

A/208/07

13 III 2007

województwo śląskie

62

Bytom – Rozbark

ulica Chorzowska 12

Zespół zabudowy rejonu głównego dawnej kopalni Rozbark, który tworzą następujące obiekty oraz ich najbliższe otoczenie:

 1. budynek dawnej cechowni

 2. budynek kotłowni

 3. budynek maszynowni szybu Bończyk (później warsztaty szkolne)

 4. mur oporowy

Wpis do rejestru zabytków obejmuje zespół, w skład którego wchodzą wymienione obiekty oraz ich najbliższe otoczenie

A/213/07

8 X 2007

województwo śląskie

63

Bytom – Stolarzowice

Dwór z XVIII wieku, przebudowany w XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość obiektu i najbliższe otoczenie

A/662/66

28 V 1966

województwo katowickie

64

Bytom – Stolarzowice

Murowany spichlerz przy dworze, z XIX wieku

Granice ochrony obejmują całość obiektu i najbliższe otoczenie

A/663/66

28 V 1966

województwo katowickie

65

Bytom – Szombierki

ulica Zabrzańska

Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej, z 1854 roku, neogotycka, wzniesiona jako wotum za opiekę w czasie zarazy

Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe otoczenie

A/1151/70

21 XII 1970

województwo katowickie

66

Bytom – Szombierki

ulica Kosynierów

Zespół zabudowy Elektrowni Bobrek (obecnie Elektrociepłowni Szombierki), w skład którego wchodzą następujące obiekty:

 1. kotłownia,

 2. pompownia,

 3. maszynownia,

 4. rozdzielnia prądu,

 5. budynek zarządu,

 6. wieża wodna, zwana zegarową,

 7. wieża węglowa,

 8. trzy kominy

 9. wartownia

 10. otoczenie wymienionych wyżej obiektów.

Wpis obejmuje zespół zabudowy, wymienione w decyzji budynki oraz otoczenie, czyli teren działki nr 970/9 (wartownia), teren działki nr 1709/9 (komin) oraz teren działki nr 1787/9 (kotłownia, pompownia, maszynownia, rozdzielnia prądu, budynek zarządu, wieża wodna (zwana zegarową), dwa kominy oraz najbliższe otoczenie wymienionych wyżej obiektów

A/398/13

14 I 2013

województwo śląskie

67

Bytom – Szombierki

ulica Orzegowska

(między Bobrkiem i Szombier-kami)

Park krajobrazowy Fazaniec, założony w drugiej połowie XIX wieku przez hrabiego Ulricha Schaffgotsa jako park prywatny, zajmuje powierzchnię 13,1 hektara.

Granica wschodnia ochrony przebiega wzdłuż ogródków działkowych, północna i zachodnia przylega do nieużytków, południowo-wschodnia wyznaczona jest ulicą Orzegowską

A/1341/87

26 II 1987

województwo katowickie

68

Bytom – Szombierki

ulica Zabrzańska 7

Wieża wyciągowa szybu Krystyna dawnej kopalni węgla kamiennego Szombierki wraz z najbliższym otoczeniem oraz pozosta-łościami wyposażenia w postaci elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału zachod-niego i elektrycznej maszyny wyciągowej przedziału wschodniego.

Granice ochrony obejmują wieżę wy-ciągową wraz z wyposażeniem oraz najbliższym otoczeniem

A/135/04

30 XII 2004

województwo śląskie

69

Bytom – Szombierki

ulica Małgorzatki

Stanowisko archeologiczne – grodzisko wczesnośredniowieczne Na Małgorzatce – położone na południe od dworca głównego w Bytomiu, nad rzeką Bytomką, powstałe w XI wieku i użytkowane do początku XIV wieku. Obecnie na majdanie grodziska znajduje się kościół Świętej Małgorzaty oraz cmentarz przykościelny

Granice ochrony obejmują wymienione w decyzji działki

C/1330/85

28 III 1985

województwo katowickie