Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Bytomiu

Miejski Ośrodek Opiekuńczy (dyrektor Katarzyna Jaguszewska) – Plac Szpitalny 1, 41-908 Bytom tel. 32 787-04-20 lub 787-04-22

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” (dyrektor Jolanta Lesiczka) – ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom tel. 32 286-37-16 –Strona internetowa DPS „Kombatant”

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych (dyrektor Grzegorz Baranowski) – ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom tel. 32 281-41-23

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” (dyrektor Ewa Wystup) – ul. Frenzla 204, 41-908 Bytom tel. 32 280-60-36 lub 280-60-35

Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja” (dyrektor Renata Kopczyńska) – ul. Karpacka 25, 41-907 Bytom tel. 32 280 85 29, e-mail: sdsbytom@gmail.comStrona internetowa ŚDS „Integracja”

 

Domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom Dziecka nr 1 (dyrektor Anna Sowa) – ul. Matki Ewy 5, 41-908 Bytom tel. 32 281-16-93 lub 389-04-46

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Bezpieczny Dom” (dyrektor Teresa Głuch) – ul. Wrocławska 46, 41-902 Bytom tel. 32 281-35-59

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Szansa dla dziecka” (dyrektor Andrzej Łabądź) – Plac Jana 13, 41-936 Bytom tel. 32 286-72-15 lub 286-75-71